Czytaj więcej: Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu samorządu Gminy Kolno składam serdecznie podziękowania wszystkim Pracownikom Socjalnym za  wysiłek i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Niech nie zabraknie Wam odwagi, siły i serca w niesieniu pomocy i wsparcia ludziom i rodzinom  w potrzebie, a w życiu osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Dorośli recytowali wiersze o jesieni

 

W minioną niedzielę w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem dorośli recytowali poezję o jesieni. Na konkurs zgłosiło się 18 recytatorów z terenu gminy Kolno oraz gminy Łomża. Organizatorzy starali się wprowadzić luźną, przyjazną atmosferę, by podczas występów recytatorzy nie czuli się skrepowani, lecz dobrze się bawili. Poziom prezentacji był dość wysoki, uczestnicy byli dobrze przygotowani.

Prezentacje oceniała komisja w składzie: Marzena Góralczyk – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock, Dorota Klimek – nauczyciel polonista Gimnazjum w Małym Płocku, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie oraz Wojciech Zakrzewski – radny gminy Kolno.

Dodatkowo występy dorosłych oceniała komisja złożona z młodzieży należącej do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem: Patrycja Banach, Maja Bazydło i Ewelina Kossakowska.

Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

I miejsce – Stanisława Chmielewska

II miejsce – Małgorzata Skrodzka

III miejsce – Maria Bućko

III miejsce – Grzegorz Okurowski

Wyróżnienie – Danuta Boć

Wyróżnienie – Anna Cudnik

Wyróżnienie – Barbara Jackiewicz

Wyróżnienie – Agnieszka Niedziołka

Wyróżnienie – Barbara Siwik

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, które zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, za które serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Kolno.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy życząc kolejnych sukcesów

GBP w Czerwonem

Czytaj więcej: Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia

Kilkuset wykonawców , kilkanaście zespołów z województwa podlaskiego, ale też z Litwy i Białorusi, stosika z rękodziełem twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych na Białorusi - tak statystycznie można podsumować dwa dni Festiwalu Muzyczne Barwy Podlasia, ale emocji, wrażeń i wzruszeń jakich dostarczyły nie da się odtworzyć, to trzeba było przeżyć!

Czytaj więcej: „Jesień w poezji” w Czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała IX Edycję Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Konkurs odbył się 7 listopada w bibliotece w Czerwonem. W konkursie wzięło udział 61 recytatorów ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu oraz Gimnazjum w Lachowie i Gimnazjum w Zabielu.

Czytaj więcej: Rolnicy także będą składać JPK_VAT - nowy obowiązek od 1 stycznia

Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie wielu rolników indywidualnych

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert Ministerstwa sportu i Tyrystyki

29 listopada 2017 r. mija termin skladania ofert w otwartym konkursie na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki.  O dpotacje ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe. Szczegóły TUTAJ

Ogłoszenie nr 615575-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych: „Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych Gminy Kolno a będących w użytkowaniu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie (tankowanie wg potrzeb bezpośrednio do zbiorników pojazdów)” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie i załączniki dostępne na BIP Zespołu Obslugi Placówek Oświatowych w Kolnie TUTAJ

Czytaj więcej: Postulaty rolników

Na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kolno zaproszony został pan Krzysztof Zieliński, kierownik łomzyńskiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Tematem rozmów była bardzo istotna kwestia związana z utrzymaniem Skrody i Kanału Ulgi w naszej gminie. W tym roku wiele łąk i pól jest zalanych nie tylko dlatego, że obficie pada, sytuację pogarszają zdaniem naszych gospodarzy zaniechania w utrzymaniu infrastruktury melioracji i urządzeń wodnych na tym terenie.

Czytaj więcej: Jesteśmy Polką i Polakiem…

Słowa, które nosi każdy Polak i każda Polka w swoim sercu, to przede wszystkim słowa Mazurka Dąbrowskiego : „Jeszcze Polska nie zginęła , kiedy my żyjemy…”. Dzieje naszej Ojczyzny są naznaczone ceną przelanej krwi wielu rodaków, którzy pragnąc Jej dobra, walczyli w obronie naszej wolności. W tym roku minęła 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał wolność i powrócił na mapy świata. Czując się Polakiem, tego dnia każdy z nas chce oddać cześć tym, którzy oddali swoje życie dla wolnej Polski.

Czytaj więcej: Na taką drogę wojewódzką czekaliśmy od lat!

Jeśli na drodze wojewódzkiej spotykają się pan Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego, Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i przedstawiciele Gminy Kolno to musi być ważny powód. I jest, bo każdy kto jeszcze dwa lata temu jeździł drogą wojewódzką nr 647, szczególnie na trasie Zabiele – Kolno ten wie, jak trudno i niebezpiecznie było się nią poruszać. Taki stan utrzymywał się od lat. Dziś ta ważna dla mieszkańców gminy Kolno trasa, którą dowożone są dzieci do szkół, ale też bardzo intensywnie uczęszczana droga łącząca województwo podlaskie z województwem mazowieckim w obszarze administracyjnym naszej gminy   jest nie do poznania.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25 lecie Gminy Kolno”

W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem 9 listopada odbyło się świętowanie zakończenia projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25 lecie Gminy Kolno” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Jest on częścią składową projektu „Nasz mały świat – zmieniajmy go na lepsze” realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.