Czytaj więcej: Oferta bezpłatnych kursów

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
- bezrobotne, poszukujące pracy;
- uczące się w wieku 18-25 lat, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje w tym absolwenci OHP;
- uczestnicy OHP, którzy zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie do końca czerwca 2017.

Organizacje pozarządowe

z Gminy Kolno

Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej

Czytaj więcej: Zaproszenie

   Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet 12 marca 2017 r. o godz. 13.00  w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu.

Czytaj więcej: Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim Paniom, a w szczególności Mieszkankom Gminy Kolno,

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności,

spełnienia najskrytszych marzeń oraz powodzenia w realizacji planów.

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno 
Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno

Czytaj więcej: O nas w mediach

   Zapraszamy do obejrzenia relacji z Biegu Tropem Wilczym w Zabielu w Panoramie Łomżyńskiej (00:06:00) TUTAJ

Czytaj więcej: Zapraszamy na warsztaty

   Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza dziś na pierwsze spotkanie w ramach warsztatów wielkanocnych dla dzieci i rodziców, które odbędą się w świetlicy w Koźle. Zajęcia w każdy piątek marca w godz. 16.00 - 19.00 prowadzić będzie instruktor Iza Murawska.

Czytaj więcej: CKGK zaprasza

   Już dziś zapraszamy na pokaz filmu Go - Podlasie i spotkanie z twórcami, które Centrum Kultury Gminy Kolno organizuje w sali konferencyjnej w Czerwonem, 31 marca br. o godz. 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Gmina Kolno pamięta...

   W Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno wraz z ks. Krzysztofem Malinowskim, proboszczem Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, przewodniczącym Rady Gminy Kolno Wojciechem Jermaczem, radnym Kazimierzem Kowalewskim, Marcinem Sekścińskim, dyrektorem CKGK oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie: Andrzejem Szymańskim i Stanisławem Malinowskim złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Ofiar Walk o Niepodległość w XX w. na cmentarzu parafialnym w Lachowie.

Zarządzenie Nr 268/17
Wójta Gminy Kolno

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok

Czytaj więcej: IX Edycja Konkursu Recytatorskiego ,,Poezja Brzechwy i Tuwima”

   Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem już po raz 9. organizuje Konkurs Recytatorski "Poezja Brzechwy i Tuwima". Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.