Czytaj więcej: Pilotażowy program

Osoby niepełnosprawne w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" mogą ubiegać się o dofinansowanie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, zakupu sprzętu elektornicznego lub jego elementów oraz oprogramowania wraz z możliwością szkolenia w tym zakresie, kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, kosztów zakupu lub naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt opieki nad dzieckiem), kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać do 30 sierpnia br. Szczegółowe informacje na temat programu i zasad skorzystania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu dostępne są TUTAJ i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, te. 86 278 13 34

Czytaj więcej: Bezpłatne badania

Istnieje możliwości wykonania bezpłatnych badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i płuc w ramach programu "Wczesne wykrywanie raka płuc". Wystarczy iż pacjent będzie spełniał kryteria wymienione w załączonej informacji: - WIEK 50-70 LAT - PALENIE PAPIEROSÓW MIN 1 PACZKĘ DZIENNIE PRZEZ 20 LAT LUB WYMIENNIE INNYCH PRODUKTÓW TYTONIOWYCH (OSOBY KTÓRE JUŻ NIE PALĄ) - SĄ MIESZKAŃCAMI POWIATU WYMIENIONEGO W ULOTCE - w ciągu ostatniego roku pacjent nie wykonywał badań tomografii komputerowej płuc. Szczegóły w załączonej ulotce. 

Czytaj więcej: Bezpłatne kursy

Oferta bezpłatnych kursów z OHP w Kolnie. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
- bezrobotne, poszukujące pracy;
- uczące się w wieku 18-25 lat, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje w tym absolwenci OHP;
- uczestnicy OHP, którzy zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie do końca czerwca 2017.

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach:

 Zawód podstawowy (wyjściowy do podjęcia szkolenia) - Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów:
1. Ślusarz - Kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne
2. Murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Brukarz, kamieniarz
3. Kucharz i zawody pokrewne - Cukiernik
4. Dekarz - Strzecharz, gonciarz

Zakłada się, iż uczestnicy szkoleń pozostaną w ECKiW w Rozkoszy przez cały okres trwania szkolenia - 12 dni, zakwaterowanie i wyżywienia zapewnione przez organizatora również koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikowi.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ochotniczych Hufców Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno, tel. 86 278 10 62

Czytaj więcej: Agencja Nieruchomości Rolnych

W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.

Czytaj więcej:  Uwaga! Oszuści podający się za pracowników KRUS

 Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Czytaj więcej: Trwają remonty szkół w Zabielu i w Czerwonem

Wójt Józef Wiśniewski sprawdzał dziś postęp prac przy pierwszym etapie termomodernizacji dwóch szkół: Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu i Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Obie inwestycje wykonują firmy wyłonione w trybie zapytania ofertowego. Prace mają zakończyć się do 31 sierpnia br. – Wygospodarowaliśmy w budżecie Gminy Kolno pieniądze na remonty szkół, które tego pilnie wymagały – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Z uwagi na zakres prac remonty w Zabielu i w Czerwonem zleciliśmy firmom zewnętrznym, prace w Borkowie wykonujemy własnymi siłami.

Czytaj więcej: Zapraszamy do konsultacji  projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią na temat projektu programu rewitalizacji, który został opracowany dla Gminy Kolno. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu uwag do projektu programu rewitalizacji”. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej http://rewitalizacjagminykolno.pl Wypełniony formularz uwag prosimy przesłać do 7 sierpnia 2017 roku na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź złożyć osobiście w pokoju 212- Urząd gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 – II piętro.

Czytaj więcej: Dzieci mają wakacje, a w szkole w Borkowie ruszył remont

Rozpoczął się remont budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. – Własnymi siłami w kilku etapach zrealizujemy istotne zadanie polegające na dociepleniu budynku szkoły w Borkowie – informuje wójt Józef Wiśniewski.

Czytaj więcej: Atrakcyjne szkolenia w ramach projektu realizowanego przez FSNT NOT w Łomży

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:

Czytaj więcej: Jeszcze tylko dziś

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się pierwszy w tej miejscowości seans w ramach "Letniego Kina Nadziei". Widzowie oglądali tegoroczną polską produkcję "Wyklęty" w reżyserii Konrada Łęckiego. Mocna historia o walce toczonej przez żołnierzy wyklętych w latach 40 - tych zrobiła wrażenie na uczestnikach seansu. Po zakończeniu filmu przedstawiciele organizatorów: Radia Nadzieja i Centrum Kultury Gminy Kolno rozlosowali wśród widzów gadżety promocyjne. Dziś kolejny seans, więc warto wybrać się na plenerowe kino. Jeśli pogoda pozwoli film pt. "Biała jak mleko, czerwona jak krew" wyświetlony zostanie na placu przy CKGK w Lachowie. Początek seansu o godz. 21.00. Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Czytaj więcej: Stypendia pomostowe dla maturzystów

Agencja Nieruchomości Rolnych zwraca się z ofertą stypendiów pomostowych do tegorocznych maturzystów. Termin składania wniosków on - line mija 18 sierpnia br. Więcej szczegółów TUTAJ