Czytaj więcej: Budowa drogi gminnej Kossaki - Lachowo

Trwa realizacja inwestycji na drodze gminnej Kossaki – Lachowo. Na kilometrowym odcinku drogi już jest asfalt. Obecnie trwają prace wykończeniowe m.in. przy formowaniu poboczy. – To ważna droga nie tylko dla mieszkańców Kossak, którzy dojeżdżają tędy do kościoła i do ośrodka zdrowia, ale też z uwagi na fakt, że od 1 września tego roku realizowane są tędy dowozy dzieci do szkoły w Lachowie – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp . z o. o. w Łomży.

Czytaj więcej: Budowa drogi gminnej Kossaki - Lachowo

Czytaj więcej: Budowa drogi gminnej Kossaki - Lachowo

Czytaj więcej: Budowa drogi gminnej Kossaki - Lachowo

Czytaj więcej: Gmina Kolno z dotacją na kolektory słoneczne i fotowoltaikę!

Projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego został zakwalifikowany do dofinansowania. Dzięki pozyskanym ponad 781 tys. zł w gospodarstwach mieszkańców naszej gminy zamontowanych zostanie 38 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej i 46 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby energii elektrycznej. – To pierwsze tego typu proekologiczne działanie związane z energią odnawialną, które będziemy realizować w naszej gminie – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Złożyliśmy również wniosek na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej, czekamy na rozstrzygnięcie.

Czytaj więcej: Miniony rok szkolny to był rok edukacyjnych projektów

Blisko 50 stron liczy informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolno w roku szkolnym 2016/2017 przedłożona Radzie Gminy Kolno. W trakcie XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie przedstawił radnym najistotniejsze kwestie w formie multimedialnej prezentacji. Wśród wielu omawianych kwestii uwagę przykuwa jak wiele w szkołach gminy Kolno działo się dzięki środkom pozyskanym z UE. Wójt Józef Bogdan Wiśniewski podsumowując przedstawione informacje dziękował dyrektorom i nauczycielom, ale też pracownikom Urzędu Gminy Kolno odpowiedzialnym za pozyskiwanie unijnych funduszy za ten ogromny wspólny wysiłek dzięki któremu w ramach projektów szkoły zyskały doposażenie, uczniowie możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach i wycieczkach, a nauczyciele możliwość podniesienia kwalifikacji.

Czytaj więcej: Umowa na budowę wodociągu podpisana

Umowę na „Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Kolno” podpisał 30 października 2017 r. wójt Józef Bogdan Wiśniewski z Andrzejem Sutkowskim, prezesem firmy Wodociągi Wiejskie, reprezentującym konsorcjum firm Wodociągi Wiejskie i Energotel – Bis, które wygrało przetarg na inwestycję w ramach której w gminie powstanie m.in. ok. 10 km nowej sieci wodociągowej. – To będzie pierwsza inwestycja wykonana w ramach operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno” na której realizację pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych dofinansowania – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – W kolejnych etapach w zbudujemy zbiornik retencyjny przy stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku oraz około 80 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej: XXX sesja Rady Gminy Kolno

Od nowego roku, zgodnie z uchwałą podjętą 27 października w trakcie XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno, mieszkańcy naszej gminy, którzy będą segregować odpady komunalne będą to robić do czterech worków. Zmiana wynika z przepisów prawa wyższego rzędu.

Czytaj więcej: Porządkowanie cmentarza w Kolimagach

26 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabielu posprzątali Cmentarz Żydowski w Kolimagach. Czynności porządkujące zostały wykonane według zasad obowiązujących w religii i kulturze żydowskiej. Na koniec młodzież zapaliła znicze i złożyła wiązankę kwiatów. Porządkowanie cmentarza odbyło się w ramach projektu edukacyjnego "Jedno Podlasie - wiele kultur" realizowanego przez uczniów klasy IIa gimnazjum pod kierunkiem pani Elżbiety Kalaty.
W prace porządkowe włączył się też samorząd szkolny oraz rodzice.

Czytaj więcej: Zapraszamy na muzyczne spotkania

"Bliżej muzyki, blizej ludzi" to kolejna kulturalna inicjatywa w naszej gminie dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne 2017 z projektu "Nasz mały świat - zmieniajmy go na lepsze" realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle. Warto wybrać się na spotkanie z muzyką i zespołem "Smoothni", wstęp wolny, a to nie będą zwyczajne koncerty.. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Znamy wyniki konkursu fotograficznego „Uroki gminy Kolno zapisane w kadrze”

17 października w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Uroki gminy Kolno zapisane w kadrze” ogłoszonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno.

Czytaj więcej: 10 - lecie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Borkowie

„Bo twój świat wyznaczają ludzie, których się spotyka, zdarzenia, w których się uczestniczy, wspomnienia, które chce się mieć. Warto wspominać ludzi, miejsca i zdarzenia” - Jan Paweł II

Czytaj więcej: Zabielanki z wyróżnieniem!

Nasz Zespół Zabielanki zdobył wyróżnienie na jubileuszowym X Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie, który odbył się w minioną sobotę. W hali sportowej zaprezentowało się 350 wykonawców w kilku kategoriach. Paniom z Zespołu Zabielanki gratulujemy! Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

2 listopada 2017 r. będzie w Urzędzie Gminy Kolno dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 10/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Kolno w 2017 r.