Czytaj więcej: Tor przeszkód w szkole w Czerwonem

Czegoś takiego w naszej gminie jeszcze nie było. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem powstał „wojskowy” tor przeszkód. Z atrakcji na szkolnym boisku korzystać będą mogli starsi uczniowie i uczennice. Przy budowie toru współpracowali kadra szkoły, uczniowie i rodzice.

Tor został tak skonstruowany, by uczniowie w bezpieczny, ale też atrakcyjny sposób mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną. Do pokonania jest kilka przeszkód w tym m.in. skoki przez opony, bieg po kładce, podciąganie się na linie, czy tunel. Korzystających z toru obowiązuje regulamin, który umieszczony jest w widocznym miejscu.

W przygotowanie toru przeszkód zaangażowali się chłopcy z klas IV-VI, pan Janusz Nowak, konserwator z SP w Czerwonem, radni Jadwiga Kołowajtys, Wojciech Jermacz i Tadeusz Połomski mieszkańcy Wincenty: Jan Gers, Dariusz Zajączkowski i Marcin Pisiak oraz Rada Rodziców.

W tym roku przy szkole w Czerwonem dokończona zostanie jeszcze budowa boiska do koszykówki – inwestycji zrealizowanej w części w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r.

Czytaj więcej: „Nasze majowe święta – w barwach biało-czerwonych”

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przygotowania do Święta Flagi oraz 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęliśmy od udekorowania w barwach biało-czerwonych szkolnych korytarzy, sal lekcyjnych oraz zewnętrznej ściany budynku szkoły. W ten sposób chcieliśmy podkreślić, że to święto jest dla nas ważne. 4 maja odbył się uroczysty apel.

Czytaj więcej: OSP Zabiele działa już od 90 lat!

3 maja w Zabielu zbiegły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, jubileuszu 90 lecia OSP Zabiele oraz odpustu parafialnego. Uroczystościom w Kościele pw. Św. Jana Ewangelisty przewodniczył ks. prał. dr Zbigniew Skuza, Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Czytaj więcej: Biebrzański Park Narodowy zaprasza

Biebrzański Park Narodowy zaprasza 4 czerwca br. (niedziela), godz. 10:30-17:30 na rowerową wycieczkę ornitologiczną połączoną z piknikiem edukacyjnym.

Czytaj więcej: Narodowe święta w szkole w Czerwonem

Tuż przed majowym weekendem w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odbył się apel związany ze zbliżającymi się narodowymi świętami, a budynek szkoły, podobnie jak przed rokiem, został stosownie udekorowany. W przygotowania do Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja zaangażowała się społeczność szkoły.

Czytaj więcej: Dzień Strażaka

Wszystkim druhom ochotnikom z jednostek OSP

oraz

funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

z okazji Dnia Strażaka

składamy serdeczne podziękowania

 

za ciągłą gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,

za serce, energię i czas poświęcany na doskonalenie własnych umiejętności

i rozwój jednostek, w których służycie.

Życzymy satysfakcji z działania i dumy z noszenia munduru,

oraz niezmiennego społecznego zaufania i uznania dla Waszej służby.

Niech Święty Florian - patron Strażaków

zawsze otacza Was i Wasze Rodziny opieką

i wspiera realizację marzeń oraz plonów

zarówno w działalności na rzecz lokalnej społeczności, jak i w życiu prywatnym.

 

Antoni Lewandowski, Komendant M-G Z OSP RP w Kolnie

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno, Prezes M-G Z OSP RP w Kolnie

Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno

Czytaj więcej: Z XXVI sesji Rady Gminy Kolno

Dziś (28 kwietnia) w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni rozpoczęli głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał, obszerną informację o pracy między sesjami przedstawił wójt Józef Bogdan Wiśniewski.

Organizacje pozarządowe

z Gminy Kolno

    Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej

Czytaj więcej: Przybędzie nowych dróg w naszej gminie

Kolejną umowę na budowę nowych dróg w naszej gminie podpisał dziś wójt Józef Wiśniewski. W Janowie i Czerwonem w ramach dwóch projektów dofinansowanych z PROW na lata 2014 – 2020 przybędzie łącznie ponad 3 km asfaltowych nawierzchni. Inwestycje mają być zrealizowane do września br.

Drogi w Janowie i Czerwonem to dwie z pięciu inwestycji drogowych, na które Gmina Kolno zdobyła dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W ubiegłym roku zrealizowane zostały przebudowy i budowy dróg w Zaskrodziu, Łosewie i Rydzewie Świątkach.

-Wykorzystaliśmy maksymalnie szansę, jaką dawał samorządom nabór wniosków na drogi lokalne w ramach PROW - podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Dzięki pozyskanym środkom w pierwszym etapie wykonaliśmy ponad trzy kilometry nowych dróg w trzech miejscowościach. W tym roku nowe drogi służyć będą mieszkańcom kolejnych dwóch miejscowości.

Wykonawcą inwestycji z Janowie i Czerwonem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży. Łącznie w ramach pięciu drogowych inwestycji dofinansowanych z PROW w gminie Kolno powstanie ponad 6 

kilometrów nowych dróg.Czytaj więcej: Przybędzie nowych dróg w naszej gminie

Czytaj więcej: Przybędzie nowych dróg w naszej gminie

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na konferencję

11 maja br. w Łomży odbędzie się III konferencja pt.: „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na rozwój”,  podczas której zaprezentowana zostanie strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz jej wpływ na rozwój Łomży, subregionu łomżyńskiego i województwa. Gościem honorowym będzie Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Konferencja odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, w Łomży przy ul. Akademickiej 1 o godzinie 11.00.

Czytaj więcej:

Zarząd Koła PZW nr 85 „ENERGETYK” w Kolnie Zaprasza swoich członków, dzieci i młodzież na imprezę „Otwarcia Sezonu Wędkarskiego 2017” oraz zawody wędkarskie na stawie w Koźle w dniu 29 kwietnia 2017 roku.