Czytaj więcej: Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo w związku z upływem I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego Starosta Kolneński ogłasza nabór chętnych kandydatów na członków w/w Rady II kadencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani zostają zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały nr V/26/15 Rady Powiatu Kolneńskiego (link:http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4518) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 marca 2015 r. Zgłoszenia kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu Kolneńskiego – zwanych dalej przedstawicielami organizacji. Każda organizacja ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata do Rady. Wzór upoważnienia oraz wzór karty zgłoszenia w załączeniu. Karty zgłoszeniowe kandydata powinny zostać podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

Czytaj więcej: Fundusz sołecki - remonty w budynkach

W ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno wykonują obecnie m.in. remonty w budynku gminnym w Bialikach i w świetlicy w Gromadzynie Wykno. – W tym roku w ramach funduszu sołeckiego zadania polegające na remoncie gminnych budynków zaplanowane mieliśmy w czterech miejscowościach – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Prace w remizie w Janowie już zakończyliśmy, po wykonaniu inwestycji w Gromadzynie Wykno i Bialikach będziemy remontować świetlicę w Filipkach Małych.

Czytaj więcej: Letnie zagrożenia : barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego, czyli "zemsta Stalina", to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat .  

Czytaj więcej: 73. rocznica bitwy pod Piasutnem Żelaznym

2 lipca na zaproszenie Wójta Gminy Kolno, Wójta Gminy Zbójna i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie do wspólnych obchodów 73. rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym, mimo deszczowej pogody, odpowiedziało wielu mieszkańców regionu. Obchody rozpoczęto na cmentarzu parafialnym w Łosewie, przy mogile żołnierzy poległych 29 czerwca 1944 r.

Czytaj więcej: Zapraszamy na wyjątkowy koncert

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają na kolejny koncert z cyklu "Muzyka na fali". Tym razem na scenie nad Pisą przy CKGK w Koźle wystąpi skrzypaczka Marta Nanowska.

Wstęp wolny., Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej: Fundusz sołecki w Czernicach

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno realizują zadanie w ramach funduszu sołeckiego w Czernicach, które polega na budowie ogrodzenia gminnego boiska. – To pierwsza inwestycja w ramach funduszu sołeckiego w tej miejscowości – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W ubiegłym roku mieszkańcy tego sołectwa, podobnie jak Pachuczyna, zrezygnowali z inwestycji w ramach funduszu sołeckiego z intencją, by Gmina Kolno mogła przekazać w formie dotacji środki na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 647.

Dziś przy nowym chodniku w Czernicach powstaje ogrodzenie gminnego boiska, by mieszkańcy mogli bezpiecznie z niego skorzystać.

Ogrodzenia gminnych placów w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego zaplanowano jeszcze w Starych Kiełczach, Truszkach Zalesiu i Tyszkach Łabno. 

Czytaj więcej: Zapraszamy na

Centrum Kultury Gminy Kolno serdecznie zaprasza na "Letnie Kino Nadziei" w Borkowie przy szkole w dniach 9-10 lipca i w Lachowie przy świetlicy w CKGK w dniach 13-14 lipca br. Seanse zaczynamy o godz. 21.00. Wstęp wolny!

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu

Dziś w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie odbyło się spotkanie na zakończenie realizacji projektu "Aktywne wsparcie drogą do zmian".Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane wsparcie. W podsumowaniu projektu udział wzięli nie tylko jego uczestnicy i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ale również pan sekretarz Adam Masłowski, oraz Dariusz Budrowski i Adam Choiński z Urzędu Gminy Kolno i Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Szlakiem Józefa Piłsudskiego – wycieczka na Litwę

26 czerwca, tuż po zakończeniu roku szkolnego, laureaci konkursów historycznego oraz plastycznego w ramach realizowanego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem projektu „Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka” udali się na dwudniową wycieczkę na Litwę.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca w siedmiu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach w naszej gminie odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Uroczystym apelom, rozdaniu świadectw, podziękowaniom i pożegnaniom na dwa miesiące w każdej gminnej szkole towarzyszyły ogromne emocje. Po 10 miesiącach nauki i pracy nadszedł czas na zasłużone i wymarzone wakacje dla 120 nauczycieli oraz 897 uczniów naszych szkół w tym: 247 gimnajzalistów,  609 uczniów Szkół Podstawowych i 41 przedszkolaków.  
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno uczestniczył w zakończeniu roku w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu i w SP w Lachowie i osobiście życzył wszystkim udanych wakacji.

 Galeria z zakończenia roku w SP w Janowie TUTAJ

Galeria zdjęć z SP w Borkowie TUTAJ

Czytaj więcej: XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2017

Już w piątek 30 czerwca rusza XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2017. Jednym z podmiotów współfinansujących to wydarzenie jest Gmina Kolno. W ramach tegorocznej edycji Festiwalu w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu 9 lipca odbędzie się koncert wokalno - instrumentalny pt. "Muzyka łagodzi obyczaje" w wykonaniu: Jacek Szymański - tenor, Dariusz Wójcik - bas, Katarzyna Rogalska - skrzypce, Andrzej Wojciechowski - klarnet, Piotr Łukaszczyk - fortepian. Koncert odbędzie się po mszy św. o godz. 9.00 z artystyczna oprawą. Szczegółowy program XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża TUTAJ Serdecznie zapraszamy!