Radni gminy Kolno Uchwałą Nr XXXII/142/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Treść uchwały TUTAJ

 

TVP Białystok o transmisji musicalu z Teatru Muzycznego w Poznaniu w szkole w Borkowie TUTAJ

"Gazeta Współczesna" o albumie wydanym przez Fundację Kraina Mlekiem Płynąca TUTAJ