Zakładanie i prowadzenie, zawieszanie i wznawianie, zamykanie i wykreślanie działalności gospodarczej wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencja działa od 1

...

Gmina Kolno jest członkiem stowarzyszeń, co daje szereg możliwości m.in. w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz nie tylko samorządowi, ale również przedsiębiorcom z naszej gminy. Ważne jest też, że

...

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę? Warto zapoznać się z możliwościami skorzystania z dofinansowań. Przejrzyj poniższe informacje, aby

...

Po raz pierwszy w Gminie Kolno odbyło się Forum Przedsiębiorców. Zaproszenie na to spotkanie od Józefa Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno otrzymały wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą w

...

HARMONOGRAM WYWOZU W 2016r

ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE

W GMINIE KOLNO II półrocze

Harmonogram wywozu odpadów można pobrać TUTAJ

Do wyświetlenia harmonogramu potrzebny jest program Adobe

...